Nul op de meter; energieneutraal wonen

Stappenplan gasloos wonen
Blog

Gepubliceerd op

Nul op de meter woning - Gasloos wonen

Nul op de meter

Wat is energie neutraal wonen eigenlijk? Dit houdt in dat de woning over het jaar heen bij normaal  verbruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als er rondom de woning duurzaam wordt opgewekt.

Waarom energieneutraal wonen?

We merken het allemaal. Door de crisis en stijgende energieprijzen nemen de woonlasten steeds meer toe. Energiebesparing en duurzaamheid staan steeds hoger op de politieke agenda. Iedere woning heeft in de loop der jaren onderhoud nodig en daarom is het verstandig dat er via een stappenplan gekeken wordt naar wat we kunnen aanpakken.

Om dit  te realiseren moet de woning bouwkundig aan hoge eisen voldoen. De woning dient voorzien te zijn van een zeer goede isolatie, efficiënte installaties en een optimale naad- en kierdichting. Het overige deel dat men nodig heeft aan energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt uit duurzame energiebronnen gehaald.