Nul op de meter woning

Stappenplan gasloos wonen

Nul op de meter woning

Dit houdt in dat de woning over het jaar heen bij normaal verbruik (ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) net zoveel energie verbruikt als er rondom de woning duurzaam wordt opgewekt. Dit noemt men ook wel een NOM woning. Maar let op dit is  niet altijd realiseerbaar. Als je dit wilt realiseren is het verstandig om goed te kijken of er al iemand een nul op de meter woning heeft. Maak een afspraak met de woning eigenaar en vraag wat en hoe hij dit project heeft gerealiseerd.

Waarom?

We merken het allemaal. Door de crisis en stijgende energieprijzen nemen de woonlasten steeds meer toe. Energiebesparing en duurzaamheid staan steeds hoger op de politieke agenda. Iedere woning heeft in de loop der jaren onderhoud nodig en daarom is het verstandig dat er via een stappenplan gekeken wordt naar wat we kunnen aanpakken.

Om dit  te realiseren moet de woning bouwkundig aan hoge eisen voldoen. De woning dient voorzien te zijn van een zeer goede isolatie, efficiënte installaties en een optimale naad- en kierdichting. Het overige deel dat men nodig heeft aan energie voor verwarming, koeling, warm water en elektriciteit wordt uit duurzame energiebronnen gehaald.

Nul op de meter woning - Gasloos wonen

Subsidies

Controleer eerst welke subsidieregelingen er beschikbaar zijn, voordat je aan gaat beginnen. Dit kan veel opleveren en maakt de juiste keuzes wellicht gemakkelijker.

Aandachtspunten

Het is aan te raden om voor een nul op de meter renovatie partijen te selecteren met ervaring in de duurzame energie. Kies voor een partner installateur (en indien benodigd een adviseur) met ervaring op het gebied van energie-neutraal bouwen of renoveren. Het ontwerp en de berekeningen kunnen op papier nog zo goed zijn, echter valt of staat alles bij de uiteindelijke uitvoering van het project. Het is dus zeker te overwegen om tijdens de renovatie en na oplevering controles uit te laten voeren, zoals een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) en thermografie (infraroodfoto’s). Voor nul op de meter renovaties worden tegenwoordig ook steeds vaker prestatieovereenkomsten met de uitvoerende partijen gesloten. Hierdoor zorg je als bewoner dat je contractueel vastlegt dat hetgeen je wordt beloofd op papier ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Probeer naast het onderdeel energie ook goed aandacht te geven aan gezondheid in huis (ventilatie) en houd rekening met aanpassingen voor in de toekomst om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen wonen.

Welke installaties

Op onze oplossingen pagina kunt u kijken en lezen welke toepassingen er beschikbaar zijn.

Het is belangrijk dat u goed weet wat u in de woning aanwezig wilt hebben voor een fijn en comfortabel woon genot. Het is ook fijn dat u samen met de adviseur en installateur een beetje kan mee praten over wat er in de woning gemaakt kan worden.