Stappenplan gasloos wonen

Grondgebonden Warmtepomp

Brine/waterwarmtepomp, bodemwarmtepomp of aardwarmtepomp zijn verschillende benamingen die allemaal hetzelfde betekenen. En dit is de warmtepomp die aangesloten wordt op een bron. We gaan er hierbij van uit, dat de meeste woningen een gesloten bron hebben. Dit houdt in dat er een leidingsysteem in de grond is aangelegd. Deze kunststof leidingen worden in de grond aan elkaar vastgemaakt. Deze gaan dan met 2 leidingen naar de warmtepomp. Het leidingwerk in de grond moet goed lekdicht zijn, want de leidingen moeten gevuld worden met water en een antivriesmiddel.

Omdat antivries giftig is voor de bodem, moeten deze werkzaamheden door een gecertificeerde vakman worden uitgevoerd. Antivries heeft nog een nadeel. het vermindert de warmteoverdracht in de bron. Hierdoor kan de capaciteit van de installatie minder zijn. Maatwerk is daarom zeer belangrijk. Ook moet de antivries regelmatig vervangen worden, omdat de werking op den duur vermindert. Als het antivriesmiddel niet meer goed beschermd kan worden in de winter, kan bij strenge vorst schade aan de pomp en het leidingwerk ontstaan. Ook kan de bodem verontreinigd raken met grote gevolgen van dien.

Voordelen energie uit de aarde

Er zijn diverse voordelen van energie uit de aarde met een van de hierboven genoemde warmtepompen.

  • Geen buitenunit
  • Goedkoop koelen in de zomer
  • Energiezuinig
  • Energie uit de aarde is gratis
  • Subsidie

Hoe werkt een grondgebonden warmtepomp?

De bron die in de grond is aangelegd heeft een vooraf berekende capaciteit. U kunt dus niet zomaar iets aan elkaar verbinden. Ook het vermogen van de warmtepomp is berekend, zodat de woning op een juiste manier verwarmd kan worden. Het afgiftesysteem, de warmtepomp en het installatiewerk van de installateur moet op elkaar afgestemd zijn. Dit is de basis van een goede gasloze woning.

Koelen of verwarmen met een gesloten bron

In de zomer kunt u zeer goedkoop de woning koelen via het afgiftesysteem wat in de woning is gemaakt. Koelen met een gesloten bron betekent dat er alleen water door de leidingen heen gepompt gaat worden. Dit is, omdat de aarde nu eenmaal kouder is dan de omgevingstemperatuur in de zomer. Het afgiftesysteem neemt de warmte uit de woning op en wordt via het water in de bron weer aan de aarde teruggegeven, hierdoor wordt de aarde om de bron iets warmer waar u in de winter meer voordeel bij heeft. In de winter moet de woning verwarmd worden en zal de energie die er in de zomer ingestopt is uit het water gehaald worden. Het tempratuurverschil wat u te kort komt, daar zal de compressor voor worden ingeschakeld. Deze geeft de warmte af aan het afgiftesysteem.

Zonne-energie

Gebruikmaken van de zon door middel van zonnecollectoren is een goede combinatie. Met de warmte kan het voorraadvat, wat nodig is om te douchen, gratis verwarmd worden. Hiermee kunt u een flinke besparing opleveren. Ook kan in de zomer de bron buiten verwarmd worden. Deze warmte kunt u dan in de winter hergebruiken om de woning te verwarmen. Als de bron in de loop der tijd te koud wordt, dan vermindert het rendement van de installatie. De specialist kan u hier alles over vertellen.

Aardwarmte

Een grondgebonden warmtepomp is niet hetzelfde als aardwarmte. Bij aardwarmte wordt er kilometers in de grond geboord en halen ze water van ongeveer 85 graden uit de grond. Deze wordt dan via een buizenstelsel opgepompt en gaat naar een speciale centrale. Daar wordt het water ontdaan van olie en gas en wordt vervolgens via een leidingstelsel naar het afgiftesysteem getransporteerd. Via een retourleiding gaat de restwarmte weer terug in de aarde. Dit wordt alleen maar bij speciale projecten toegepast.

Subsidie

De overheid verleent voor iedere warmtepomp subsidies om het aanleggen van een warmtepomp installatie te stimuleren. Op www.rvo.nl leest u hoeveel subsidie op deze warmtepomp zit.

 

Op zoek naar een professionele en adviserende warmtepomp partner?

Bij Gaslozewoningen.nl werken we samen met partijen die u van A-tot-Z kunnen ontzorgen en voor u de juiste oplossing kunnen realiseren. Hieronder een greep uit onze warmtepomp partners: