Stappenplan gasloos wonen

Hoe werken PVT systemen met zonnepanelen?

Als de zon schijnt wekken de PVT zonnepanelen energie op, deze energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet of wordt direct verbruikt in de woning. De warmte die het PVT systeem produceert wordt afgegeven aan de collector achter het PVT zonnepaneel. De collector achter de het PVT paneel is gevuld met een vloeistof en deze neemt de tempratuur op. Ook als de zon niet schijnt neemt de collector altijd nog de omgevingstempratuur op.

PVT installaties

De hoeveelheid panelen die je nodig hebt is afhankelijk van het beschikbare dak oppervlak en het afgiftesysteem van de woning. Een PVT installatie moet dus goed berekend worden met de gegevens die de adviseur heeft over het type woning, gemiddelde verbruik, etc. De PVT panelen die aan elkaar zijn gekoppeld is de bron voor de PVT warmtepomp. Als de woning all-electric verwarmd gaat worden. Dan is het bijvoorbeeld van belang dat de PVT warmtepomp genoeg warmte kan produceren en af kan geven aan de woning om te verwarmen. Ook hierbij geld dat de woning goed geïsoleerd is en een goed afgifte systeem in de woning aanwezig is.

Dak vol pvt panelen gasloze woningen volthera
Dak vol pvt panelen gasloze woningen volthera

PVT systemen

PVT systemen hoeven niet perse aangesloten te worden als bron voor een PVT warmtepomp maar kunnen ook gekoppeld worden aan een bestaande cv installatie. Dit noemen we een hybride installatie. De energie die de het PVT systeem opwerkt daar wordt de warmte aan het bestaande afgifte systeem afgegeven en als er niet genoeg warmte van het PVT systeem geleverd kan worden komt de bestaande cv installatie bij. Hiermee  kun u veel gas besparen.

Het plaatsen van PVT systemen

PVT systemen worden geplaatst op of in de daken van woningen. Om een goed PVT systeem te monteren is het van belang dat het juiste montagesysteem gebruikt wordt. Dit is voor iedere situatie verschillend. Een goed montage systeem voor een PVT systeem is hetzelfde als een pv systeem, dit is te monteren in een dak maar kan ook op de dakpannen gemonteerd worden.

PVT systeem prijs

De prijs van een PVT systeem is sterk afhankelijk van de installatie en hoeveel Kw de afgifte moet zijn. Ook is het belangrijk wat voor montagesysteem wordt toegepast. Daarnaast zijn er meerde componenten nodig om een juiste PVT installatie te maken. Over de PVT prijs kan onze partner alles vertellen.

Gasloze woning voorzien van PVT panelen van volthera
Gasloze woning voorzien van PVT panelen van volthera

Subsidie voor een PVT systeem

Als u een PVT systeem heeft laten installeren heeft u recht op een duurzaamheidssubsidie. Deze subsidie dient aangevraagd te worden bij www.rvo.nl ook hebben wij partners die u kunnen helpen met het indienen van de aanvraag. Voordat u gaat beginnen tot aankoop van een duurzame PVT installatie en vindt de investering te groot dan kan u ook altijd even kijken bij het nationaal energiebesparingsfond voor een zeer voordelige financiering. Ook als u de duurzame installatie financiert heef u nog steeds recht op de wettelijk geregelde subsidie die door het rvo is vastgesteld.